top of page

Prirodzene.

Z dreva.

STRECHY NA KĽÚČ

vaznikova-strecha-na-kluc-stavebnictvo-stresne-konstrukcie

CELÁ STRECHA V JEDNÝCH RUKÁCH

V posledných rokoch dopyt po strechách na kľúč výrazne vzrástol, pretože má z hľadiska zákazníka niekoľko výhod:

stresna-krytina-strecha-na-kluc-belatti
vysoka-strecha-typy-striech-stresna-konstrukcia

Možné predchádzanie nezhodám medzi jednotlivými dodávateľmi

Všetky procesy sú sústredené v jednej ruke: od strešnej konštrukcie, cez pokrývanie až po klampiarske práce

Spracovanie je rýchlejšie a plynulejšie

Lepšie plánovanie a vysledovateľnosť: po montáži strešnej konštrukcie bezprostredne nasledujú pokrývačské práce

Dodávka materiálu podliehajúca kontrole môže byť po kvalitatívnej stránke tiež menej závadná

Záručné podmienky sú priaznivejšie a vynútiteľnejšie

kompletne-sluzby-strecha-na-kluc-belatti

RUČÍME ZA NAŠE CENY

Pracujeme s vopred stanovenými, garantovanými cenami, neexistujú ŽIADNE SKRYTÉ NÁKLADY.. 

Vo všetkých prípadoch poskytujeme našim zákazníkom kompletný servis a z toho vychádzame aj pri stanovovaní našich cien.

Pri výpočte ceny je naším cieľom určiť optimálne množstvo materiálu (škridle, laty atď.), A to všetko tak, aby sa predišlo následným úpravám.

NAMI POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POZRITE SI NAŠE PRÁCE, ROZHLIADNITE SA V NAŠEJ GALÉRII 

bottom of page