top of page

Prirodzene.

Z dreva.

VYHLÁSENIE O OCHRANE SÚKROMIA

1. NÁZOV A ADRESA REGULÁTORA ÚDAJOV

Prevádzkovateľom je spoločnosť Belatti s.r.o., so sídlom 945 01 Komárno, Zlievarenská 32, Slovensko, v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov, zákonmi o ochrane údajov platnými v členských štátoch Európskej únie alebo inými ustanoveniami o ochrane údajov.

2. ROZSAH SPRÁVANÝCH ÚDAJOV

Pri využívaní určitých služieb poskytovaných na webovej stránke www.belatti.sk - vyžiadanie cenovej ponuky a kontaktovanie nás - môže správca údajov požadovať údaje od používateľa.

 

Pri prezeraní webových stránok je používateľovi anonymne pridelený identifikátor relácie pomocou služby Google Analytics na štatistické účely, ktoré môžu byť použité na zlepšenie používateľskej skúsenosti. Z dôvodu technickej prevádzky sa automaticky zaznamenáva čas ukončenia návštevy používateľa. Z týchto údajov systém automaticky generuje štatistické údaje. Všetci používatelia sú o tom informovaní pri prvej návšteve stránky.

Vyplnením kontaktného formulára dobrovoľne súhlasíte so spracovaním nasledujúcich osobných údajov, ktoré použijete pri budúcom kontakte a akýchkoľvek aktuálnych odborných informáciách:

 1. meno

 2. emailová adresa

Vyplnením a odoslaním formulára žiadosti o cenovú ponuku užívateľ dobrovoľne súhlasí so spracovaním nasledujúcich osobných údajov, ktoré použije na vypracovanie cenovej ponuky, neskôr nás kontaktuje a zašle všetky aktuálne odborné informácie:

 1. meno

 2. emailová adresa

 3. telefónne číslo

 4. stavenisko (adresa)

 5. projektová dokumentácia

Prevádzkovateľ neprepojuje tieto údaje s inými osobnými údajmi, iba ich používa na zostavovanie štatistík prenosu webových stránok, kontaktovanie nás a vypracovanie cenovej ponuky. Vyplnením formulárov používatelia vyjadrujú súhlas s tým, aby spoločnosť Belatti s.r.o. spravovať ich osobné informácie. Údaje poskytované na používanie webovej stránky sa spracúvajú s dobrovoľným súhlasom používateľa, s vedomím týchto informácií.

3. ÚČEL SPRÁVY ÚDAJOV

A. Kontaktný formulár alebo formulár žiadosti o cenovú ponuku

Kontaktné údaje sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Belatti osobnými údajmi poskytnutými vyplnením formulára požadujúceho cenovú ponuku bude samozrejme zaobchádzané ako s dôvernými. Vo všetkých prípadoch budeme spracovávať iba údaje, ktoré poskytnete, na účel, ktorý môže priamo súvisieť s vašim dotazom (napr. Informácie, všeobecné informácie, cenová ponuka). Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. A) GDPR.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na iné ako vyššie uvedené účely. Takto poskytnuté údaje sú spracovávané s dobrovoľným súhlasom používateľa. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje prenášať tretím stranám.

B. Spracovanie údajov na reklamné účely

S Vaším súhlasom zaznamenávame vaše správanie používateľov na webových stránkach, ktoré prevádzkujeme, a na zasielanie newsletterov. Hodnotenie správania používateľov má predovšetkým štatistickú významnosť, ktorá sa zameriava na to, ktoré oblasti navštevujete na našich webových stránkach a aké odkazy na ne otvárate. To nám umožňuje vytvárať prispôsobené profily používateľov priradením vašej osoby alebo e-mailovej adresy, aby sme vás mohli lepšie osloviť reklamou a vylepšiť naše ponuky prispôsobené vašim individuálnym záujmom.

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje na iné ako vyššie uvedené účely. Takto poskytnuté údaje sú spracovávané s dobrovoľným súhlasom používateľa. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje prenášať tretím stranám.

4. DOBA SPRACOVANIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme ukladať, kým výslovne nepožiadate o niečo iné. Používateľ môže svoju žiadosť o odstránenie svojich údajov označiť elektronicky vo forme e-mailu na adresu belatti@belatti.sk.

Prevádzkovateľ splní požiadavku používateľa najneskôr do 2 pracovných dní.

5. ONLINE VZHĽAD A OPTIMALIZÁCIA WEBOVÝCH STRÁNOK

A.  Súbory cookies a všeobecné informácie

Podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR používame na našich webových stránkach takzvané cookies. Náš záujem na optimalizácii našej webovej stránky je legitímnym záujmom podľa vyššie uvedeného ustanovenia. Súbory cookie sú malé pakety údajov, ktoré sa ukladajú do vášho zariadenia pri návšteve našich webových stránok. Súbory cookie nepoškodzujú vaše zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone ani iný škodlivý softvér. Informácie uložené v súbore cookie sa zaznamenávajú do zariadenia. To však neznamená, že vás môžeme priamo identifikovať pomocou súborov cookie. Jedným z účelov použitia cookies je, aby bola naša ponuka pre vás vhodnejšia. K tomu používame takzvané session cookies, pomocou ktorých môžeme zistiť, či ste už navštívili niektoré stránky našej webovej stránky. Súbory cookie relácie sa automaticky odstránia, keď opustíte webovú stránku. Okrem toho používame dočasné súbory cookie, ktoré sa na určitý čas ukladajú vo vašich zariadeniach, aby sme zaistili užívateľsky prívetivú prevádzku. Pomocou dočasných súborov cookie pri ďalšej návšteve našich webových stránok automaticky rozpoznáme, že ste už našu stránku predtým navštívili, aké nastavenia ste použili, takže tieto kroky nemusíte opakovať.

Ďalším účelom používania cookies je zostavovanie štatistík pre užívateľsky prívetivú prevádzku našich webových stránok, optimalizácia našich ponúk a zasielanie ponúk špeciálne prispôsobených vašim potrebám. Tieto súbory cookie nám umožňujú automaticky zistiť, že ste predtým navštívili našu stránku, keď sa znovu vrátite na našu webovú stránku. Upozorňujeme, že väčšina prehľadávačov automaticky prijíma súbory cookie. Môžete však nastaviť svoj prehľadávač tak, aby na vašom počítači nebolo možné ukladať žiadne súbory cookie, alebo pred vložením nového súboru cookie vždy dostanete upozornenie. Úplná deaktivácia súborov cookie môže viesť k tomu, že nebudete môcť v budúcnosti využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

B. Google Analytics

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR používame webovú analytickú službu Google Analytics spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) na účely navrhovania a neustáleho optimalizovania našich webových stránok na požiadanie. Náš oprávnený záujem vyplýva z cieľov uvedených v tejto kapitole. V takom prípade vytvárame takzvané pseudonymné profily používateľov a používame cookies. Cookie generuje nasledujúce informácie o vašom používaní webových stránok:

 • typ prehliadača, číslo verzie

 • použitý operačný systém

 • sprostredkujúca adresa URL

 • IP adresa pripojeného zariadenia

 • čas prístupu na server.

 

Tieto informácie sa použijú na vyhodnotenie používania našich webových stránok, na zostavenie správ o aktivitách na webových stránkach, na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových stránok a používaním internetu a na navrhovanie týchto webových stránok podľa potreby. IP adresy sú anonymizované, aby ich nebolo možné prepojiť s jednotlivcami (maskovanie IP).

Umiestneniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením softvéru vášho prehliadača. Upozorňujeme, že v takom prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem vyššie uvedeného môžete stiahnutím a inštaláciou rozšírenia prehľadávača zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zaznamenávala a spracúvala informácie generované súbormi cookie o vašom používaní webových stránok (vrátane vašej adresy IP). Okrem rozšírenia prehľadávača môžete zabrániť nahrávaniu služby Google Analytics, najmä pre mobilné prehliadače. V takom prípade sa umiestni takzvaný opt-out cookie, ktorý zabráni tomu, aby sa vaše údaje v budúcnosti pri návšteve webových stránok zaznamenali. Deaktivačný súbor cookie je platný iba v prehľadávači, ktorý momentálne používate, a iba na našej webovej stránke a bude umiestnený vo vašom zariadení. Viac informácií o ochrane osobných údajov týkajúcich sa služby Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Po anonymizácii adresy IP (maskovanie adresy IP) ju už nebude možné s vami spojiť. Údaje spracované na štatistické účely budú zo služby Google Analytics odstránené po 26 mesiacoch.

C. Remarketing

Na našom webe používame Google remarketing. To nám umožňuje urobiť našu ponuku zaujímavejšou na mieru vašim potrebám. Remarketing je marketingový proces, ktorý umožňuje používateľovi, ktorý navštívi náš web, zobraziť prispôsobené reklamy neskôr pri prehliadaní nášho webu. Remarketingovú službu poskytuje Google čiastočne pomocou vyššie popísaných cookies.

Za žiadnych okolností sa tieto údaje nemôžu použiť na osobnú identifikáciu návštevníka webových stránok. Priamo v procese sa nespracovávajú žiadne osobné údaje a používateľské profily obsahujúce osobné údaje sa neagregujú. Právnym základom pre spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Účelom použitej marketingovej služby je v zásade zobrazovať na vašom mobilnom zariadení iba reklamy zamerané na váš skutočný a vnímaný záujem. Je v záujme vás aj nás, aby sme vás nezaťažovali nezaujímavými ponukami.

Ak si však už neželáte dostávať naše ponuky, môžete vzniesť námietku nasledovne:

 • Vyššie popísaná možnosť „opt-out“. Deaktivačný súbor cookie je platný iba v prehľadávači, ktorý momentálne používate, a iba na našej webovej stránke a bude umiestnený vo vašom zariadení.

 • Prípadne môžete použiť možnosti vynútenia týchto ustanovení o ochrane súkromi.

Ceny a cenové ponuky poskytované v rámci reklamnej činnosti v rámci remarketingu nemožno považovať za cenu našej služby, majú iba informačný charakter. Presnú cenovú ponuku nie je možné vypracovať bez pôdorysu a presných detailov, kontaktujte nás na jednom z kontaktných údajov na stránke. Zľavy uplatnené počas remarketingu sa overujú iba na špeciálnu žiadosť zákazníka. Zľavu ponúkanú v našich newsletterov je možné použiť, iba ak sú splnené podmienky uvedené v e-maile, na žiadosť zákazníka.

6. ROZSAH PRÍSTUPU K ÚDAJOM, SPRACOVATELIA ÚDAJOV

Spoločnosť Belatti s.r.o. nepredáva, neprenajíma ani žiadnym spôsobom nesprístupňuje informácie o používateľoch iným spoločnostiam alebo jednotlivcom. Informácie poskytnete nasledujúcej strane, aby bolo možné vyplniť žiadosť o cenovú ponuku a kontaktný formulár:

 

Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6. poschodie, San Francisco, CA, 94158,

 

Iba niekoľko zamestnancov správcu údajov má prístup k osobným údajom poskytnutým používateľmi, ako aj k údajom, ku ktorým má automatický prístup z dôvodu technickej prevádzky. Prevádzkovateľ nebude osobné údaje prenášať tretím stranám. To sa nevzťahuje na žiadne povinné prevody vyžadované zákonom. Pred splnením každej žiadosti o úradné údaje kontroluje prevádzkovateľ pre každú údajovú položku, či skutočne existuje právny základ pre prenos, a ak je to potrebné, požiada o stanovisko komisára pre ochranu údajov. E-mailová adresa používateľa nie je verejná a nemôžu k nej získať prístup tretie strany.

7. PRÁVA UŽÍVATEĽA TÝKAJÚCE SA SPRACÚVANIA ICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, VYMAZANIE ÚDAJOV

Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov uvedených v bode 2 je dobrovoľný súhlas používateľov.

Všetci návštevníci a používatelia, ktorí vyplnia formulár, môžu požiadať o informácie o zaobchádzaní so svojimi osobnými údajmi. Prevádzkovateľ na požiadanie poskytne dotknutej osobe písomné informácie o údajoch, ktoré spracúva, o účele, právnom základe, trvaní, mene, adrese (sídle) a činnostiach súvisiacich so spracovaním údajov, ako aj o tom, kto údaje boli prijaté alebo prijaté a na aký účel. Ktokoľvek môže požiadať o informácie na e-mailovej adrese prevádzkovateľa, na e-mailovej adrese belatti@belatti.sk a uvedením svojej e-mailovej adresy. Používatelia môžu protestovať proti zaobchádzaniu s ich osobnými údajmi, v rámci ktorého môžu tiež požiadať o opravu a vymazanie svojich osobných údajov na poštovej adrese prevádzkovateľa alebo na e-mailovej adrese belatti@belatti.sk

8. ZMENY

Akákoľvek zmena, ktorá spôsobí podstatnú zmenu v spôsobe zaobchádzania so službou alebo údajmi, bude prevádzkovateľom oznámená používateľovi na e-mailovú adresu uvedenú používateľom. Ak sa používateľ rozhodne neprijať zmenené podmienky, môže to uviesť do 8 dní od e-mailového oznámenia na e-mailovú adresu belatti@belatti.sk. V takom prípade budú údaje používateľa odstránené zo systému a spojenie medzi oboma stranami a akékoľvek nároky budú ukončené. Ak používateľ do 8 dní od oznámenia neoznámi, že so zmenenými podmienkami nesúhlasí, budeme ich považovať za akceptované.

9. BEZPEČNOSŤ

Údaje zadané na serveri Belatti.sk sa ukladajú na prenajatých serveroch s vysokou bezpečnosťou s príslušnými bezpečnostnými opatreniami. Vaše údaje každý deň zálohujeme a môžeme ich uložiť na iné podobne zabezpečené servery pre prípad, že dôjde k poškodeniu údajov uložených na našom serveri z dôvodu technickej alebo ľudskej chyby. Registráciou naši používatelia súhlasia s ukladaním a správou ich údajov, ako je opísané v tomto dokumente.

10. PODMIENKY VÝKONU PRÁVA

Upozorňujeme, že ak máte pocit, že spoločnosť Belatti s.r.o. porušili vaše právo na súkromie, kontaktujte nás, aby sme mohli akékoľvek porušenie napraviť. Informujeme používateľov, že môžu svoj nárok uplatniť na civilnom súde alebo požiadať o pomoc komisára pre ochranu údajov. Podrobné právne ustanovenia týkajúce sa tejto skutočnosti, ako aj povinnosti prevádzkovateľa sú ustanovené v zákone LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní údajov verejného záujmu. Zákon CVIII z roku 2001 o určitých otázkach služieb elektronického obchodu a služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou. Zákon 13 / A. § v cene.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, pošlite ich na adresu belatti@belatti.sk. Prevádzkovateľ odpovie na požadované vymazanie údajov e-mailom najneskôr do 72 hodín od prijatia námietky.

11. DOLOŽKA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť svoje vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Môže to byť tak najmä v prípade, ak sa rozšíri ponuka služieb alebo ak sa to zo zákona stane povinným. Zmena v správe údajov nesmie znamenať iný spôsob nakladania s osobnými údajmi. Prevádzkovateľ zverejní príslušné informácie na svojom webovom sídle 15 dní vopred.

Spoločnosť Belatti s.r.o. Vyplnenie a odoslanie formulárov prevádzkovaných na webových stránkach tiež predstavuje súhlas s podmienkami predplatného, ​​tj. Dávate súhlas s prijímaním e-mailov z tejto webovej stránky (ktoré môžu dokonca obsahovať reklamy). Informácie, ktoré dostanete pri registrácii, budú dôverné a za žiadnych okolností nebudú poskytnuté tretím stranám. Odber môžete kedykoľvek zrušiť jedným kliknutím pomocou odkazu v dolnej časti e-mailov.

bottom of page